Share |

Putkiremonttiin valmistautuminen ammattijärjestäjän avulla

Suomessa 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuissa kerrostaloissa on tällä hetkellä noin 500 000 putkiremontin tarpeessa olevaa asuntoa. Putkiremontin pyörteisiin joutuu lähivuosina yli miljoona suomalaista.

Jokainen asunto tarkastetaan urakoitsijan toimesta huolella ennen remontin alkua. Aloituskatselmuksen tarkoituksena on antaa osakkaille tietoa siitä, mitä kussakin asunnossa tehdään putkiremontin aikana ja kartoittaa esimerkiksi kylpyhuoneeseen kohdistuvia muutostoiveita.

Putkiremontin mukanaan tuoma rakennuspöly hirvittää useimpia asukkaita. Aloituskatselmuksessa käydään läpi myös asunnon suojaus: mitä urakoitsija suojaa ja mitä osakkaan tulee itse suojata.

Ammattijärjestäjä apuna putkiremonttiin valmistautumisessa

Heti aloituskatselmuksen jälkeen kannattaa ottaa ammattijärjestäjään yhteyttä, jotta suunnitelmalliseen tavaroiden läpikäymiseen sekä suojaamiseen ja pakkaamiseen voidaan ryhtyä mahdollisimman ajoissa. Vaikka remontin edellyttämä valmistelutyö tiedetään isoksi, se jää asukkailta valitettavan usein viimetippaan.

Pelkästään kalusteiden suojaamisessa on iso työ, mutta pienemmän irtaimiston läpikäyminen ja pakkaaminen yllättää useimmat työläydellään ja uuvuttavuudellaan. Urakka on usein suuruudessaan suoraan rinnastettavissa muuttoon.

Kun tavarat joudutaan joka tapauksessa käymään läpi remontin tieltä siirtämisen ja suojaamisen vuoksi, niiden tarpeellisuus jatkossa on syytä puntaroida saman tien. Suojaamaan ei kannata ryhtyä sellaista, jonka voisi aivan hyvin laittaa tarpeettomana kiertoon.

Arvioiva läpikäyminen ja kierrätysmahdollisuuksien kartoittaminen ovat Elokuun Tilan keskeistä osaamista. Tarpeettomiksi todettujen tavaroiden kierrätys toteutetaan asiakkaan toivomalla tavalla mahdollisuuksien mukaan saman tien. Yritämme asiakkaan niin halutessa myös välttää ehjien ja mahdollisesti melkein uusien kylpyhuone- ym. kalusteiden joutumisen roskalavalle ja etsiä niille reitin hyötykäyttöön.

Ammattijärjestäjä voi olla avuksi myös putkiremontin päätyttyä

Yllättävän usein putkiremontin läpikäyneet kertovat, etteivät ole saaneet kotiaan kuntoon ja arkeaan tuttuun uomaansa enää remontin jälkeen. Remontin mukanaan tuoma kaaos saattaa jäädä päälle jopa moniksi vuosiksi, mikä vaikuttaa negatiivisesti henkiseen vireeseen ja jaksamiseen. Myös perheenjäsenten keskinäiset välit ovat tällöin koetuksella.

Asiakkaan niin halutessa Elokuun Tilan putkiremonttiin liittyvät palvelut kattavat tavaroiden loogisen paikalleen järjestelyn remontoidussa asunnossa ja sisustuksen ilmeen uudistamisen vähentämällä valikoivasti jo olemassa olevaa, korostamalla oikeita asioita ja uudistamalla vanhaa.

Aloita varaamalla aika ilmaiseen puhelinkonsultaatioon

Varaa aika ilmaiseen 20 minuutin puhelinkonsultaatioon.

Palvelukokonaisuuden kesto on vähintään 6 h ja hinta alkaen 345 €.

Elokuun Tilan palveluiden varausehdot
Tutustu varausehtoihin huolellisesti ennen palvelun tilaamista!

Päivitetty 25.9.2019