Share |

Ajankohtaista Elokuun Tilassa 

Tavarat, kierrätys ja hyvä asumisen arki -työpajat pk-seudulla marras-joulukuussa 2016

Suunnittelen ja toteutan yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ja HSY:n kanssa Tavarat, kierrätys ja hyvä asumisen arki -työpajat pääkaupunkiseudulla marras-joulukuussa 2016. Maksuttomat työpajatoteutukset on suunniteltu 10-20 hengen aikuisryhmille.

Työpajan sisältörunko:

1. Mikä tekee kodista kodin?

2. Mitkä ovat sujuvan asumisen arjen rakennuspalikoita?

3. Mistä tavaraa tulee?

4. Miten tavarapaljous vaikuttaa yksilön elämässä?

5. Tavarat ja hyvä asumisen arki taloyhtiöissä?

6. Mitä ylimääräisille tavaroille voi tehdä?

7. Mitä tekee koulutettu ammattijärjestäjä ja miten hän voi olla avuksi yksittäisille asukkaille ja asumisyhteisöille?

Tavattavissa Habitaressa Suomen ammattijärjestäjät ry:n osastolla 8.–9.9.

Olen tavattavissa Habitaressa ammattijärjestäjien osastolla to 8.9. ja pe 9.9. klo 914. Tervetuloa juttelemaan vaikkapa tavaroiden kierrättämisestä ja kierrätyssisustamisesta!

Vastaa Elokuun Tilan kartoituskyselyyn 15.–31.8. Voit voittaa pääsylipun Habitareen (arvo 18 €)!

Tavattavissa K50-festareilla Hellsingin Kansalaistorilla

Ke 8.6.2016 olen tavattavissa klo 15–20 Helsingin K50-festareilla Helsingin Kansalaistorilla, Suomen ammattijärjestäjät ry:n osastolla. Kipaise hakemaan minulta 95 euron arvoinen makea Alku avarammalle elämälle! Osallistu samalla arvontaan kertomalla tavaroihin tai niiden järjestämiseen liittyvä ykköshuolesi Hyvälle Haltialle.

Tavattavissa "Apua, hukun roinaan!" -luentotilaisuudessa

12.4.2016 olen tavattavissa "Apua, hukun roinaan!" -luentotilaisuudessa Espoon Leppävaarassa, Sellon kirjastossa. Espoon Vihreiden Naisten järjestämässä tilaisuudessa ammattijärjestäjäkollegani ja Turun yliopiston kulttuurihistorian tutkija Ilana Aalto luennoi antaen vinkkejä keveämpään ja vähemmän tavarakeskeiseen elämään. Luennon jälkeen kuulijoilla on mahdollisuus tutustua pääkaupunkiseudulla toimiviin koulutettuihin ammattijärjestäjiin. Tule moikkaamaan ja hakemaan oma 95 euron arvoinen makea Alkusi avarammalle elämälle!

Vieraana YLE Fem -kanavan Lasso-ohjelmassa

"Ennen ahneus oli kuolemansynti, nyt se on hyve. Emme haali itsellemme vain rahaa, vaan keräämme myös tavaraa kuin henkemme edestä." Käväisin jutustelemassa YLE Fem -kanavan Lasso-ohjelmassa 2.3.2016. Osuuteni alkaa kohdalta 22:25, mutta koko ohjelma on ehdottomasti katsomisen arvoinen. Oli ilo saada olla mukana!

Koulutettu ammattijärjestäjä avuksesi vuosimaksulla

Elokuun Tila ottaa 1.3.2016 käyttöön tunti- ja urakkahinnoittelun lisäksi 970 euron suuruisen vuosimaksun, jonka maksaneella on oikeus yhteensä 20 tuntiin koulutetun ammattijärjestäjän kotitalousvähennyskelpoisia palveluita yhden kalenterivuoden aikana maksusta lukien. Vuosimaksua hyödynnettäessä palveluiden tuntihinnaksi jää 48,50 €, kun se normaalisti on 65 €.

Vuosimaksun maksanut asiakas voi valita palveluiden ajankohdat vuoden varrella oman tarpeensa mukaan, toki Elokuun Tilan yleisen ajanvaraustilanteen huomioiden. Myös yksittäisen palvelutilanteen keston voi valita kahden ja kuuden tunnin väliltä kulloisenkin tilanteen ja käyttämättä olevan tuntimäärän mukaisesti.

Jos vuosimaksu tuntuu isolta, sitä kannattaa verrata tavarapaljouden vuoksi käyttämättä jäävien asuinneliöiden tai vastaavasti vuokravaraston vuosikustannukseen. Tai vaikkapa siihen, kuinka paljon tyhjentämistä odottavaan myyntiin laitettavaan asuntoon on sitoutunut rahaa.

Mielenterveyden ensiapukurssi 1

Suoritin 6.-7.2.2016 Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapukurssi ykkösen, jolla käytiin läpi tunnetaitoja, ihmissuhteita ja vuorovaikutusta, työhyvinvointia sekä mielenterveyttä osana terveyttä ja hyvinvointia. Minulle erityisen tärkeitä teemoja olivat elämänhallinta sekä kehityskriisit, elämänkriisit ja äkillisten tapahtumien aiheuttamat kriisit, jotka ovat useimmiten taustalla, kun koulutetun ammattijärjestäjän puoleen päätetään kääntyä.

Tulevaisuuden Kierrätyskeskus: haasteita ja visioita

Osallistuin 27.1.2016 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Finlandia-talolla järjestämään Tulevaisuuden Kierrätyskeskus: haasteita ja visioita -seminaariin. Tilaisuudessa kuultiin erinomaiset puheenvuorot Kierrätyskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Pekka Kansaselta, dosentti Arto O. Saloselta, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäiseltä, työ- ja elinkeinoministeriön Pekka Tiaiselta, Yhteismaa ry:n tuottaja Jaakko Blombergilta, Sitran ennakointiasiantuntija Elina Kiiski Katajalta ja Helsingin kaupungin ympäristöjohtaja Esa Nikuselta. Puheenvuorojen lomassa tehtiin ryhmätöitä, joissa ideoitiin tulevaisuuden Kierrätyskeskusta monista eri näkökulmista.

Sähköinen kartoituskysely

Vihdoinkin! 20.1.2016 Elokuun Tila otti käyttöön sähköisen kartoituskyselyn, jolla asiakkaiden on mahdollista selkiyttää tilannettaan sekä itselleen että minulle. Kyselyn voi täyttää ennen ilmaisen puhelinkonsultaatioajan varaamista tai sen sijaan. Kyselyyn vastaaminen ei sido vastaajaa mihinkään eikä ole maksullisen palvelun tilaus. Tarkoituksenani on auttaa vastaajat alkuun omissa projekteissaan.

Kestävä kehitys ja kaupungit -seminaari

Osallistuin 19.1.2016 Soroptimist International Helsinki -klubin järjestämään Kestävä kehitys ja kaupungit -seminaariin Annantalolla. Tilaisuudessa puhuivat maankäytön suunnittelun professori Marketta Kyttä Aalto-yliopistosta, erikoistutkija Antti Rehunen Suomen ympäristökeskukselta ja kehitysjohtaja Ritva Kokkola KVA Arkkitehdit Oy:stä. Kirjoitin seminaarista Ammattijärjestäjä asumisen arjessa -blogissani.

Arkikuntoutus-koulutus

Osallistuin 10.12.2015 Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n Arkikuntoutus – toimivat kotiin suunnatut palvelut -koulutukseen saadakseni moniammatillista näkökulmaa koulutetun ammattijärjestäjän työhön. Olin muutamasta kymmenestä osallistujasta ainoa sosiaali- ja terveysalan ulkopuolinen ammattilainen ja yksi vain muutamasta yksityisellä sektorilla toimivasta.

Olin ennalta odottanut, että esiin nousee varmasti paljon myös oman työni kautta tuttuja teemoja, mutta hämmästyin silti palveluiden taustalla olevien toimintafilosofioiden samanlaisuutta. Yhteistä tekemällemme työlle on ennen kaikkea se, että jonkun kotiin töihin mennessämme menemme aina sisälle monimutkaiseen kokonaisuuteen, jossa ovat inhimillisten verkostojen lisäksi läsnä myös eilinen, tämä hetki ja tulevaisuus. Yhteisenä päämääränämme on myös parantaa elämänlaatua, lisätä virkeyttä ja ruokkia asiakkaan halua elää omassa kodissaan.

Kodin turvallisuuden tarkastus -koulutus

Osallistuin 26.11.2015 Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry:n järjestämään Kodin turvallisuuden tarkastus -koulutukseen, jossa käsiteltiin myös meidän koulutettujen ammattijärjestäjien työhön erittäin kiinteästi liittyviä asumisturvallisuuden aspekteja.

Kävimme muun muassa läpi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön laatimaa, jo nyt varsin kattavaa kodin turvallisuuden tarkistuslistaa. Ehdotin listalle lisättäväksi sisäilmaa ja asuntojen tuhohyönteisiä koskevat kohdat, koska ne liittyvät mielestäni oleellisesti asumisturvallisuuteen. Ehdotustani pidettiin hyvänä, joten seuraavassa tarkistuslistan versiossa nekin on ehkä huomioitu!


Päivitetty 10.12.2016