Share |

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus

KEKE_tunnus_2015_FI_1.jpg

Kierto- ja jakamistalouden sekä kuluttaja-cleantechin edistäminen asumisen arjessa

  • aloitusvuosi 2015, toimenpiteiden kesto 25 vuotta
  • sitoumuksen päätavoite: luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat
  • sitoumuksen muut tavoitteet: vaikuttavien kansalaisten yhteiskunta, kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt, hiilineutraali yhteiskunta, resurssiviisas talous 

Sitoumuksen lyhyt kuvaus

Monet uudet kiertotalousmallit edellyttävät, että ihmiset omaksuvat radikaalisti uudenlaisen toimintatavan. Esteeksi, tai vähintäänkin hidasteeksi, muodostuvat esimerkiksi inhimillinen halu omistaa tavaroita ja tottumusten muuttamisen perustavanlaatuinen vaikeus. Tietoisuus ympäristöystävällisestä ja kaikin puolin kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta ja kustannussäästöistä ei yksinään riitä kansalaisille motivaattoriksi: kiertotalouden toteuttamisen tulee olla myös helppoa, näppärästi nivottavissa omiin arjen rutiineihin ja kulkureitteihin.

Aika on meille suomalaisille useimmiten se resurssi, josta arjessa on pulaa. Harvat tulevat itsenäisesti systemaattisesti kohdentaneeksi rajallista aikaansa kodin tavaroiden läpikäymiseen, tarpeettoman karsimiseen, kierrätyskanavien selvittämiseen ja asumisen arjen toimimattomien prosessien uudelleen miettimiseen. Arkeen juurtuneita tottumuksia on hyvin vaikea muuttaa pelkällä tiedolla, mutta ongelmatilanteen äärelle yhdessä objektiivisen ammattilaisen kanssa pysähtyminen ja ongelman ratkaisemiseksi kokeilujen kautta luodut käytännöt vievät asioita tehokkaasti eteenpäin. Yhdessä tehden onnistumisen mahdollisuudet moninkertaistuvat.

Elokuun Tila edistää toiminnallaan kestävän kehityksen mukaisia arvoja niin sosiaalisesta kuin ekologisestakin näkökulmasta. Elokuun Tilan palvelut jalkauttavat vastuullista kuluttamista, kierto- ja jakamistaloutta sekä kuluttaja-cleantechia asumisen arkeen erityisesti Uudellamaalla, mutta digitaalisen tiedonvälityksen kautta myös valtakunnallisesti.

Mitä uutta sitoumuksessanne on teille tai muille tahoille?

Ensimmäiset koulutetut ammattijärjestäjät ja Suomen ammattijärjestäjät ry:n jäsenet koulutettiin Suomessa vasta vuonna 2011. Ammattikuntamme on Suomessa edelleen varsin uusi, ja ammatilliseen yhdistykseemme kuuluvilla yrittäjillä on toiminnassaan erilaisia painotuksia sosiaalityön aspekteista sisustamisen kautta kierto- ja jakamistalouteen. Vuonna 2011 perustettu Elokuun Tila on Suomen ensimmäisiä koulutetun ammattijärjestäjän palveluita tarjonneita yrityksiä ja sen painopistealueena on alusta lähtien ollut kierto- ja jakamistalouden edistäminen asumisen arjessa. Asiakkaita kannustetaan muuttamaan käyttäytymistään omassa arjessaan, ja palvelut syntyvät yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Elokuun Tila toimii palveluissaan sosiaalityön, sisustamisen, siivouksen, kierrättämisen ja henkilökohtaisen valmennuksen rajapinnoilla. Useimmat Elokuun Tilan asiakkaista ovat henkilökohtaisen kriisin tai vähintäänkin suuren elämänmuutoksen keskellä. Käsillä voi olla esimerkiksi asunnon myynti, muutto, isoon putkiremonttiin valmistautuminen, esikoisen syntymä, yhteen muuttaminen jonkun kanssa, avioero, yrityksen toiminnan lopettaminen, kuntoutuminen, eläkkeelle jääminen, omaishoitajan rooli, ikääntymisen tuomat muutokset, muutto palvelu- tai senioritaloon tai kuolinpesän läpikäyminen. On työuupumusta, masennusta, aikuisiän ADHD- tai ADD-diagnoosia, aspergerin oireyhtymää ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Usein samaan ajankohtaan osuu monta kompastuskiveä, jolloin jaksaminen joutuu kohtuuttoman kovalle koetukselle. Elokuun Tilan palvelut toteutetaan täysin yksilöllisinä, kunkin asiakkaan tilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla.

Myös hyväntekeväisyytenä toteutettu mahdollistaminen ja tiedonvälittäminen ovat kuuluneet melkein alusta asti Elokuun Tilan toimintaperiaatteisiin. Facebookissa toimivat Materiaalitori kierrättäjille -ryhmät ovat Elokuun Tila -yrittäjä Reija Wihisen perustamia, samoin julkiset sivut "Kierrätä lahjoittamalla" ja "Näkökulmia vastuulliseen kuluttamiseen". Kierto- ja jakamistalouden edistämiseen tähtäävät ryhmät "Helsingin Lintulahden asukasfoorumi" ja "Kiertotalouden tekijät Uudellamaalla" ovat niin ikään Elokuun Tila -yrittäjän perustamia. Lisäksi Reija Wihinen on Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen vakituinen vieraskynäbloggari. Elokuun Tila pyrkii verkostoitumaan mahdollisimman monipuolisesti esimerkiksi paikallisten, uudelleenkäyttöä edistävien pienyrittäjien kanssa, jotta kotien tarpeettomat tavarat tai materiaalit saadaan haluttaessa kanavoitua myös paikallisten pienyritysten tuotantomateriaaliksi.


Päivitetty 3.3.2019